ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ


ชื่อสถานที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
ลักษณะการฝึก งานด้านเอกสาร
ที่อยู่ 157/16-19 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ตำบลต.ป่าแดด อำเภออ.เมือง เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-200002
โทรสาร 053-200002
Vote ยังไม่มีผู้ Vote
Comment

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter