ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerสถานที่ฝึกงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

สถานที่ : โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ลักษณะการฝึกฯ : งานด้านเอกสาร

157/16-19 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 โทร 053-200002

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์2000

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์2000

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

211 ห้วยแก้ว เมือง เชียงใหม่ 50200 โทร 053400601-5

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนี

สถานที่ : มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนี

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

199 หมู่ 4 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180 โทร 053112271

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

สถานที่ : บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

62 ถนนโชตนา ตำบล/แขวง: ช้างเผือก อำเภอ/เขต: เมือง จังหวัด: เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์: 50300 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 โทร 053219599

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่(กลุ่มอำนวยการ)

สถานที่ : สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่(กลุ่มอำนวยการ)

ลักษณะการฝึกฯ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 โทร 053112708-9

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

การไฟส่วนภูมิภาค เขต๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ : การไฟส่วนภูมิภาค เขต๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

208,ถนนเชียงใหม่-ลำพูน วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 โทร 053241018

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

CTT Logistics International Co.,Ltd.

สถานที่ : CTT Logistics International Co.,Ltd.

ลักษณะการฝึกฯ : logistics

51 ถ.บำรุงราษฎร์ ซ.4 ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 โทร 053241837

ดูรายละเอียด

บริษัท สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

สถานที่ : บริษัท สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ : แผนงานการตลาด / ติดต่อประสานงาน

161/76 ม.4 เชียงใหม่บิสิเนสปาร์ค หนองป่าครั่ง เมือง เชียงใหม่ 50000 โทร 0612689900

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter