ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerสถานที่ฝึกงาน

สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

สถานที่ : สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : บริหารทั่วไปด้านระบบสารสนเทศ

169 ถ.ราชดำเนิน พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-276458 , 053-2

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

สถานที่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : เอกสารทั่วไป

สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนโชตนา ช้างเผือก เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร 053-112392

ดูรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : บริหารงานสารสนเทศ

ชั้น 3 ห้อง 1933 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.โชตนา ช้างเผือก เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร 053-885-817

ดูรายละเอียด

ร้าน Esc คอมพิวเตอร์

สถานที่ : ร้าน Esc คอมพิวเตอร์

ลักษณะการฝึกฯ : ซ่อมคอมพิวเตอร์

29 ถนนหัสดิเสวี อาคารไอคอนสแควร์ ชั้น2 ห้อง212 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 083-9404143

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และงานโสตทัศนูปกรณ์

202/74 ช้างเผือก เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร 0956983371

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เชียงใหม่

สถานที่ : สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : โครงข่ายสื่อสารข้อมูลและอินเตอร์เน็ต

492 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 053-261180

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

สถานที่ : สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

ลักษณะการฝึกฯ : บริหารงานทั่วไปด้านระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

เลขที่ 98 หมู่ 5 บ้านร่ำเปิง ถนนคันคลองชลประทาน สุเทพ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-329251-2

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

World Entertainment Television Co.,Ltd. (WETV)

สถานที่ : World Entertainment Television Co.,Ltd. (WETV)

ลักษณะการฝึกฯ : ช่างซ่อมบำรุง

22/4 ถนนราชภาคินัย ซอย1 ศรีภูมิ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-418730

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่

สถานที่ : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : งานธุรการและประสานงานโครงการ

37 ศรีภูมิ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053326560

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานีใบยาแม่เลน สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

สถานที่ : สถานีใบยาแม่เลน สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ลักษณะการฝึกฯ : บริหารงานด้านธุรการ

93 หมู่ 2 ออนกลาง แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053859088

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการฝึกฯ : บริหารงานธุรกิจ

119/3 ถนนช้างเผือก ศรีภูมิ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053287251 ,0534053

ดูรายละเอียด

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง

สถานที่ : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง

ลักษณะการฝึกฯ : งานเอกสาร ฝ่ายรังวัด

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง หมู่ที่ 3 หางดง หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทร 053 - 426180

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter