ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerรับนักศึกษาฝึกงาน


วันที่ 21 เดือน มกราคม ปี 2019 โดย Adminบริษัท รวมโชค มอลล์ จำกัด

รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝ่ายบัญชี (ปิดงบการเงิน)

นักศึกษาสนใจติดต่อ ฝ่ายบัญชี นายโภคิน ทิปัญญา

หมายเลขโทรศัพท์ 053-230269ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter