ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerบริษัท รวมโชค มอลล์ จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน


วันที่ 21 เดือน มกราคม ปี 2019 โดย Adminบริษัท รวมโชค มอลล์ จำกัด

รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝ่ายบัญชี (ปิดงบการเงิน)

นักศึกษาสนใจติดต่อ ฝ่ายบัญชี นายโภคิน ทิปัญญา

หมายเลขโทรศัพท์ 053-230269ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter