ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerกำหนดฝึกประสบการวิชาชีพประจำภาคเรียนที่3/2561


วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน ปี 2018 โดย Adminกำหนดฝึกประสบการวิชาชีพประจำภาคเรียนที่3/2561 เริ่มวันที่ 14 มีนาคม 2562 - 8 มิถุนายน 2562
โดยฝึกฯ สัปดาห์ละ 6 วัน 

กำหนดปฐมนิเทศฝึก นักศึกษาภาคพิเศษประจำภาคเรียนที่ 3/2561 วันที่ 13 มีนาคม 2562

กำหนดปัจฉิมนิเทศฝึก นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3/2561  วันที่ 10 มิถุนายน 2562

กำหนดการปฐม-ปัจฉิม อาจมีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษาติดต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้จากเพจ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter