ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerสำนักงานบัญชี ทักษิณาการบัญชี รับนักศึกษาฝึกงาน


วันที่ 19 เดือน สิงหาคม ปี 2018 โดย Adminสำนักงานบัญชี ทักษิณาการบัญชี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝ่ายบัญชี
นักศึกษาผู้สนใจ ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 086-421-0458ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter