ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (แก้ไข)


วันที่ 31 เดือน มีนาคม ปี 2018 โดย Adminเริ่มฝึกงาน วันที่ 25 มิ.ย. 61 สิ้นสุด 3 ต.ค. 2561  (560 ชม.) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter