ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ รับสมัคร นศ.ฝึกงาน


วันที่ 16 เดือน มีนาคม ปี 2017 โดย Adminศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ รับสมัคร นศ.ฝึกงาน หากสนใจให้ติดต่อตามที่อยู่ในเอกสารแนบศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter