ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กำลังเตรียมการรับสมัครนายสิบตำรวจ เป็น ส.ต.ต.บรรจุในสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว


วันที่ 07 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2017 โดย Adminกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กำลังเตรียมการรับสมัครนายสิบตำรวจ เป็น ส.ต.ต.บรรจุในสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เพศหญิง 50 คน เพศชาย 250 คน ส่วนสูงหญิง 155 ซม. ชาย 165 ซม.ผู้สนใจสมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-
- จบการศึกษาชั้น ม.6/ปวช./กศน.ที่เทียบเท่า
- ต้องมีดัชนีมวลการ (BMI) ไม่เกิน 35
- อายุ 18 - 27 ปี 
รายละเอียดติดตามในเพจกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (อนุมัติแล้วรอการประกาศรับสมัคร)ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter