ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerคณะแพทยศาสตร์ มช. รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


วันที่ 21 เดือน มกราคม ปี 2016 โดย Adminคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท

วัน เวลา ที่รับสมัคร จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2558 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter