ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerสำนักบริการวิชาการ มช. รับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป


วันที่ 21 เดือน มกราคม ปี 2016 โดย Adminสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

วัน เวลา ที่รับสมัคร จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2559 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter