ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับสมัคร 2 ตำแหน่ง


วันที่ 21 เดือน มกราคม ปี 2016 โดย Adminมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

รับสมัคร 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,060 บาท
ปฎิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ กรุงเทพมหานคร

2.พนักงานปฎิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 17,060 บาท
ปฎิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ เชียงใหม่

วัน เวลา ที่รับสมัคร จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter