ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerกรุณาเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

กิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ

MPEC

แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 3/61

แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 3/61


MPEC

แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 3/61

แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 3/61


MPEC

ระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

เริ่มฝึกฯ วันที่ 5 พ.ย. 2561 - วันที่ 15 ก.พ. 2562


MPEC

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561


MPEC

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (แก้ไข)

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ปรับปรุงกำหนดการตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561...


สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สถานที่ : CTT Logistics International Co.,Ltd.

ลักษณะการฝึกฯ : logistics

ดูรายละเอียด

สถานที่ : การไฟส่วนภูมิภาค เขต๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่(กลุ่มอำนวยการ)

ลักษณะการฝึกฯ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนี

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์2000

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ลักษณะการฝึกฯ : งานด้านเอกสาร

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : เทคโนโลยีสารสรเทศและงานเอกสาร

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

ติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter