ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerกรุณาเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

กิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ

MPEC

ตารางปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ---> กำหนดก...


MPEC

กำหนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 2...


MPEC

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2559

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.00 น. ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร 27 แยกเป็นรอบเช้า รอบบ่าย...


MPEC

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฯ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี...


MPEC

ระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559

เริ่มฝึกฯ วันที่ 4 มกราคม 2560 - วันที่ 21 เมษายน 2560


สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สถานที่ : CTT Logistics International Co.,Ltd.

ลักษณะการฝึกฯ : logistics

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : การไฟส่วนภูมิภาค เขต๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่(กลุ่มอำนวยการ)

ลักษณะการฝึกฯ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนี

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์2000

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ลักษณะการฝึกฯ : งานด้านเอกสาร

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : เทคโนโลยีสารสรเทศและงานเอกสาร

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

ติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ