หน่วยงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ระบบสมาชิก

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

คลังเก็บความรู้

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
  ประกาศ วันที่ 8 เมษายน 64 04:18 update ล่าสุด 8 เมษายน 64 04:18
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
7 view     0 ความคิดเห็น
  
          วันที่อบรม : 25-26 มีนาคม 2564
          หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 
 
          1.นำมาเป็นแนวทางในการทำประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
          2.นำมาวางแผนบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพในองค์ประกอบนักศึกษา ตัวบ่งชี้ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และองค์ประกอบหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม.
 
 
                                                                                                     อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน
                                                                                                     ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง
                                                                                                     อาจารย์ ศิโรช แท่นรัตนกุล
                                                                                                        (ผู้เข้าร่วมการอบรม)
แสดงความคิดเห็น

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.    สมัครสมาชิก >>>