ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

แสดงบทความ ของเดือน ธันวาคม 2563

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน (หลักสูตรที่5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
read more>> ประกาศ วันที่ 29 ธันวาคม 63 03:56 update ล่าสุด 29 ธันวาคม 63 03:56
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
16 view     0 ความคิดเห็น
 
Thailand e-Commerce Landscape \"กลยุทธ์การตลาดยุค New Normal\"
read more>> ประกาศ วันที่ 29 ธันวาคม 63 03:41 update ล่าสุด 29 ธันวาคม 63 03:41
โดย: สาขาการตลาด
17 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย.
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 07:09 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 07:09
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
27 view     0 ความคิดเห็น
 
ฝึกอบรมหลักสูตร \"ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรปี2563 ธูรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า รายได้สำหรับ NPAEs และ PAEs\"
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 06:49 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 06:49
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
21 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 06:23 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 06:23
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
21 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 06:21 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 06:21
โดย:
20 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้