ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

แสดงบทความ ของเดือน ธันวาคม 2562

โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่4 หัวข้อ \"พลังนวัตกรรมสร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน\"
read more>> ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 62 04:03 update ล่าสุด 18 ธันวาคม 62 04:03
โดย: สถานวิจัย
87 view     0 ความคิดเห็น
 
ประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)
read more>> ประกาศ วันที่ 12 ธันวาคม 62 08:23 update ล่าสุด 12 ธันวาคม 62 08:23
โดย:
68 view     0 ความคิดเห็น
 
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจ และการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับปิดงบการเงินประจำปี
read more>> ประกาศ วันที่ 12 ธันวาคม 62 05:35 update ล่าสุด 12 ธันวาคม 62 05:35
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
82 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้