ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

แสดงบทความ ของเดือน สิงหาคม 2557

\"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)\" และการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 07:36 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 07:36
โดย: สถานวิจัย
419 view     0 ความคิดเห็น
 
The 7th International Forum on Public Relations and Advertising
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 07:24 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 07:24
โดย: สถานวิจัย
474 view     0 ความคิดเห็น
 
การอบรมสัมมนา Graphic for Advertising
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 07:16 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 07:16
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
341 view     0 ความคิดเห็น
 
การอบรมสัมมนา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 ทักษะ
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 07:11 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 07:11
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
389 view     0 ความคิดเห็น
 
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 07:07 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 07:07
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
389 view     0 ความคิดเห็น
 
ความเสี่ยงในการสอบบัญชี
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 06:53 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 06:53
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
269 view     0 ความคิดเห็น
 
การบรรยายพิเศษและเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำงานวิจัยด้านการบัญชี
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 05:06 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 05:06
โดย: สถานวิจัย
403 view     0 ความคิดเห็น
 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand Research Expo 2014
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 03:39 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 03:39
โดย: สถานวิจัย
413 view     0 ความคิดเห็น
 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand Research Expo 2014
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 03:24 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 03:24
โดย: สถานวิจัย
400 view     0 ความคิดเห็น
 
เจาะลึกมาตราฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปี 2557
read more>> ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 57 02:16 update ล่าสุด 25 สิงหาคม 57 02:16
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
330 view     0 ความคิดเห็น
 
การพัฒนาหลักสูตรการบัญชีและประเด็นสำคัญของมาตราฐานการรายงานการเงินที่ปรับปรุงใหม่
read more>> ประกาศ วันที่ 20 สิงหาคม 57 04:58 update ล่าสุด 20 สิงหาคม 57 04:58
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
249 view     0 ความคิดเห็น
 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 ทักษะ
read more>> ประกาศ วันที่ 20 สิงหาคม 57 04:48 update ล่าสุด 20 สิงหาคม 57 04:48
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
358 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้