ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

แสดงบทความ ของเดือน เมษายน 2562

การเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ (Network & Security)
read more>> ประกาศ วันที่ 26 เมษายน 62 07:47 update ล่าสุด 26 เมษายน 62 07:55
โดย: เทคโนโลยีสารสนเทศ
89 view     0 ความคิดเห็น
 
มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562
read more>> ประกาศ วันที่ 22 เมษายน 62 04:49 update ล่าสุด 22 เมษายน 62 04:49
โดย: สถานวิจัย
85 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)
read more>> ประกาศ วันที่ 9 เมษายน 62 07:04 update ล่าสุด 9 เมษายน 62 07:06
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
79 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในการปฏิบัติ เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม.
read more>> ประกาศ วันที่ 9 เมษายน 62 06:48 update ล่าสุด 9 เมษายน 62 06:51
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
97 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษาผู้ประเมินผู้สอนของมาตรฐาน ISO/IEC29110 และ ISO/IEC15504(33000).
read more>> ประกาศ วันที่ 2 เมษายน 62 06:49 update ล่าสุด 2 เมษายน 62 06:49
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
90 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้