ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

แสดงบทความ ของเดือน มกราคม 2561

Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
read more>> ประกาศ วันที่ 31 มกราคม 61 07:43 update ล่าสุด 31 มกราคม 61 07:43
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
149 view     0 ความคิดเห็น
 
ศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกตามช่วงอายุ
read more>> ประกาศ วันที่ 29 มกราคม 61 08:56 update ล่าสุด 29 มกราคม 61 08:56
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
123 view     0 ความคิดเห็น
 
การเรียนรู้นอกสถานที่นักศึกาาหลักสูตรการจัดการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21
read more>> ประกาศ วันที่ 25 มกราคม 61 08:46 update ล่าสุด 25 มกราคม 61 08:46
โดย: พัฒนาศักยภาพ นศ
104 view     0 ความคิดเห็น
 
Tourism Megatrends: โอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยว
read more>> ประกาศ วันที่ 19 มกราคม 61 06:57 update ล่าสุด 19 มกราคม 61 06:57
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
122 view     0 ความคิดเห็น
 
The 10th Business Management Research Conference (BMRC) เรื่อง Professional Accountants Retention Factors in Thai Accounting Firm.
read more>> ประกาศ วันที่ 18 มกราคม 61 04:56 update ล่าสุด 18 มกราคม 61 04:56
โดย: สถานวิจัย
127 view     0 ความคิดเห็น
 
The Graciovs Hospitality & Tourism International Conference 2017 เรื่อง Reviewing the Business Opportunities in Chiang Mai Halal Tourism.
read more>> ประกาศ วันที่ 18 มกราคม 61 04:31 update ล่าสุด 18 มกราคม 61 04:31
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
127 view     0 ความคิดเห็น
 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน
read more>> ประกาศ วันที่ 17 มกราคม 61 07:41 update ล่าสุด 17 มกราคม 61 07:43
โดย: สถานวิจัย
110 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้