ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

พัฒนาศักยภาพ นศ.

การเรียนรู้นอกสถานที่นักศึกาาหลักสูตรการจัดการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21
read more>> ประกาศ วันที่ 25 มกราคม 61 08:46 update ล่าสุด 25 มกราคม 61 08:46
โดย: พัฒนาศักยภาพ นศ
104 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา
read more>> ประกาศ วันที่ 11 กันยายน 60 03:30 update ล่าสุด 1 ธันวาคม 60 04:30
โดย: พัฒนาศักยภาพ นศ
106 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการค้าระหว่างประเทศ
read more>> ประกาศ วันที่ 2 ตุลาคม 60 06:39 update ล่าสุด 1 ธันวาคม 60 04:09
โดย: พัฒนาศักยภาพ นศ
120 view     0 ความคิดเห็น
 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ (ศึกษาดูงาน)
read more>> ประกาศ วันที่ 24 มีนาคม 57 04:23 update ล่าสุด 24 มีนาคม 57 04:23
โดย: พัฒนาศักยภาพ นศ
365 view     0 ความคิดเห็น
 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ (ตอบปัญหาทางวิชาการ)
read more>> ประกาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 57 02:05 update ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 57 02:05
โดย: พัฒนาศักยภาพ นศ
389 view     0 ความคิดเห็น
 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
read more>> ประกาศ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 57 02:17 update ล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 57 02:17
โดย: พัฒนาศักยภาพ นศ
374 view     0 ความคิดเห็น
 
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น
read more>> ประกาศ วันที่ 18 กรกฎาคม 55 10:07 update ล่าสุด 18 กรกฎาคม 55 10:07
โดย: พัฒนาศักยภาพ นศ
640 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1]

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้