ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

สถานวิจัย

โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่4 หัวข้อ \"พลังนวัตกรรมสร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน\"
read more>> ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 62 04:03 update ล่าสุด 18 ธันวาคม 62 04:03
โดย: สถานวิจัย
87 view     0 ความคิดเห็น
 
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
read more>> ประกาศ วันที่ 9 สิงหาคม 62 04:02 update ล่าสุด 9 สิงหาคม 62 04:02
โดย: สถานวิจัย
74 view     0 ความคิดเห็น
 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการวิจัยสังคมสูงวัย
read more>> ประกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 62 02:43 update ล่าสุด 5 สิงหาคม 62 02:43
โดย: สถานวิจัย
78 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมโครงการ Research Zone (2019) : Phase 146
read more>> ประกาศ วันที่ 30 กรกฎาคม 62 08:33 update ล่าสุด 30 กรกฎาคม 62 08:33
โดย: สถานวิจัย
69 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมการวิจัยในชั้นเรียน
read more>> ประกาศ วันที่ 18 กรกฎาคม 62 06:35 update ล่าสุด 18 กรกฎาคม 62 06:35
โดย: สถานวิจัย
134 view     0 ความคิดเห็น
 
มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562
read more>> ประกาศ วันที่ 22 เมษายน 62 04:49 update ล่าสุด 22 เมษายน 62 04:49
โดย: สถานวิจัย
85 view     0 ความคิดเห็น
 
การวิจัยแบบผสม (Mixed Method)
read more>> ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 61 03:24 update ล่าสุด 18 ธันวาคม 61 03:24
โดย: สถานวิจัย
119 view     0 ความคิดเห็น
 
การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่11
read more>> ประกาศ วันที่ 4 ธันวาคม 61 06:21 update ล่าสุด 4 ธันวาคม 61 06:21
โดย: สถานวิจัย
87 view     0 ความคิดเห็น
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ
read more>> ประกาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 61 04:23 update ล่าสุด 15 พฤศจิกายน 61 04:23
โดย: สถานวิจัย
106 view     0 ความคิดเห็น
 
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน รุ่นที่5
read more>> ประกาศ วันที่ 10 กันยายน 61 07:56 update ล่าสุด 10 กันยายน 61 07:56
โดย: สถานวิจัย
127 view     0 ความคิดเห็น
 
การท่องเที่ยวชุมชน งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561
read more>> ประกาศ วันที่ 22 สิงหาคม 61 06:55 update ล่าสุด 22 สิงหาคม 61 06:55
โดย: สถานวิจัย
95 view     0 ความคิดเห็น
 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
read more>> ประกาศ วันที่ 20 สิงหาคม 61 08:31 update ล่าสุด 20 สิงหาคม 61 08:31
โดย: สถานวิจัย
106 view     0 ความคิดเห็น
 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
read more>> ประกาศ วันที่ 20 สิงหาคม 61 08:19 update ล่าสุด 20 สิงหาคม 61 08:19
โดย: สถานวิจัย
123 view     0 ความคิดเห็น
 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน
read more>> ประกาศ วันที่ 2 เมษายน 61 09:00 update ล่าสุด 2 เมษายน 61 09:00
โดย: สถานวิจัย
107 view     0 ความคิดเห็น
 
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน รุ่นที่2
read more>> ประกาศ วันที่ 8 มีนาคม 61 03:45 update ล่าสุด 8 มีนาคม 61 03:45
โดย: สถานวิจัย
117 view     0 ความคิดเห็น
 
The 10th Business Management Research Conference (BMRC) เรื่อง Professional Accountants Retention Factors in Thai Accounting Firm.
read more>> ประกาศ วันที่ 18 มกราคม 61 04:56 update ล่าสุด 18 มกราคม 61 04:56
โดย: สถานวิจัย
127 view     0 ความคิดเห็น
 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน
read more>> ประกาศ วันที่ 17 มกราคม 61 07:41 update ล่าสุด 17 มกราคม 61 07:43
โดย: สถานวิจัย
110 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน
read more>> ประกาศ วันที่ 4 ธันวาคม 60 04:13 update ล่าสุด 4 ธันวาคม 60 04:13
โดย: สถานวิจัย
108 view     0 ความคิดเห็น
 
7th International Conference on Tourism ในหัวข้อเรื่อง Promoting Halal MICE Tourism in Chiang Mai Thailand
read more>> ประกาศ วันที่ 24 กรกฎาคม 60 02:42 update ล่าสุด 4 ธันวาคม 60 03:33
โดย: สถานวิจัย
117 view     0 ความคิดเห็น
 
การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม
read more>> ประกาศ วันที่ 27 กรกฎาคม 60 02:38 update ล่าสุด 1 ธันวาคม 60 08:25
โดย: สถานวิจัย
112 view     0 ความคิดเห็น
 
หน้า : [1] 2 3 > >>

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

เมษายน 2564
พฤ อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

คลังเก็บความรู้