ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

office hours

ปฏิทินวิชาการ

Journal & E-Book

E-Learning

ศูนย์ฝึกฯ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ประเมินความพึงพอใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร


     ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลใ...
 การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขายุวสตรีดีเด่นประจำปี2564...
 ประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่ได้แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพัก...
 การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน...
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Online techniques for Assessment...
 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานอ...
 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์...
 การสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒ...
 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2564...
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ...