สิ่งที่น่าสนใจ

บะข่างโว

บะข่างโว่เป็นลูกข่างที่มีชื่อมาจากเสียง โว่ โว่ ขณะที่ลูกข่างกำลังหมุน เสียงเกิดขึ้นจากการที่ตัวลูกข่างมีช่องรับลม ในขณะที่ลูกข่างหมุนอากาศจะเกิดการอัดผ่านเข้าไปในช่องรับลม

คอปเตอร์ไม้ไผ่

คอปเตอร์ไม้ไผ่เป็นของเล่นที่สามารถลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ เนื่องจากจากแรงดันอากาศที่เกิดขึ้นขณะที่หมุนใบพัดอย่างรวดเร็ว เพราะลักษณะที่ต่างกันของใบพัดทั้งสองด้านทำให้แรงดันอากาศไม่เท่ากัน

กลองสะบัดชัย

การตีกลองสะบัดชัยเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาอย่างหนึ่ง ซึ่งมักจะพบเห็นในขบวนแห่หรืองานแสดงศิลปะพื้นบ้านในระยะหลังโดยทั่วไป ลีลาในการตีมีลักษณะโลดโผนเร้าใจมีการใช้อวัยวะหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่นศอก เข่า ศีรษะ ประกอบในการตีด้วย

ซ้อมฟ้อนขันดอก

ขันดอก หรือ พาน ที่ชาวเหนือใช้ใส่ดอกไม้ไปทำบุญที่วัดในเทศกาลต่างๆ ปัจจุบันขันดอกเริ่มห่างหายไปจากวิถีชีวิตชาวเหนือ เพื่อเป็นการปลูกฝังและย้ำเตือนให้รู้จักขันดอก การแสดงชุดนี้จึงนำขันดอกมาเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง