ตัวแทนนักศึกษาคนเก่งทั้ง 4 ท่าน

ตัวแทนนักศึกษาคนเก่งทั้ง 4 ท่าน นายชนัฐ อินทรเกษตร นายไพรัตน์ ทาเรือน นายปรัชญา สมสะอาด และนายณัฐกฤษ ยาใจ เข้าร่วมแสดงโปสเตอร์โครงงานทางคอมพิวเตอร์ ที่ งาน INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CONFERENCE :ICSEC2015

ภาพ/เนื้อหาโดย : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ เมื่อ : 21/1/2559  แชร์หน้านี้